Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193
A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a cursurilor

ANUNŢ de informare cu privire la organizarea si desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice pentru grupul ţintă care a absolvit cursul „Stiinţa informării şi documentării în cultura digitală”
Echipa proiectului cu titlul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, anunţă organizarea în data de 19 martie 2015, ora 10:00, sala E 3.29, Biblioteca Centrală unei Sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu tema: „Cultura informaţiei, pilon în educaţie şi cercetare” pentru studenţii care fac parte din grupul ţintă al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti şi care au absolvit cursul facultativ „Stiinţa informării şi documentării în cultura digitală” desfășurat în cadrul proiectului.
Tematica sesiunii de comunicări științifice:
1. Cultura informaţiei-rolul Culturii informaţiei în procesul educaţional; educaţia utilizatorilor pentru Cultura informaţiei;
2. Biblioteca- structură specializată de informare şi documentare;
3. Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare: tipologie, surse de informare tradiţionale; surse de informare electronice;
4. Resurse informaţionale electronice: sisteme de regăsire a informaţiei în era digitală;
5. Media socială: instrumente Social media în educaţie; Platforme educaţionale;
6. Accesul deschis la informaţia ştiinţifică;
7. Etica utilizării informaţiei: proprietatea intelectuală.
Formatul lucrării:
Lucrarea va avea un minim de 4 pagini şi un maxim de 6 pagini inclusiv Bibliografia, va avea structura unui articol şi va fi realizată în format word sau pdf.
Titlul lucrării (Times New Roman (TNR), 14 pt, bold, centrat)
Autor Prenume, Nume (TNR, 12 pt, centrat)
Universitatea, Facultatea (TNR 12 pt, centrat)
Abstract: (TNR, 11 pt, justified, normal, spaţiul dintre rănduri 1) - va conţine tema descrisă în articol şi nu va depăşi 4-5 rânduri.
Formatul documentului: A4. Margini: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos;
Paragrafele din text: TNR, 12 pt, justified, spaţiul dintre rânduri 1.5;
Titluri de capitole, subcapitole:
Capitol: Heading 1, TNR, 14 pt, bold, spaţiul dintre rânduri 1.5
Subcapitole: Heading 2, 12 pt, bold, spaţiul dintre rânduri 1.5
Figuri: Se plasează de preferinţă în partea de sus sau în partea de jos a paginii. Fac excepţie cazurile în care nu se poate realiza o paginare corectă. Fiecare figură se numerotează astfel: Fig. numărul figurii. numărul capitolului. TNR, 10 pt, centrat. Ex. Fig. 1.2. însemnă că este prima figură care apare în capitolul al doilea al lucrării.
Bibliografia va fi realizată în sistem Harvard http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
Calendarul evenimentului:
19 februarie - 9 martie
Primirea lucrărilor în format word sau pdf
10 martie - 15 martie
Evaluarea lucrărilor
16 martie
Anunţarea lucrărilor care vor fi premiate
17 martie – 18 martie
Primirea prezentărilor în Power Point a lucrărilor selecţionate
19 martie
Desfăşurarea evenimentului
Cele mai bune 13 comunicări vor fi premiate cu suma de 500 lei/lucrare şi vor fi prezentate în cadrul evenimentului în format Power Point.
Pentru înscrieri şi depunerea lucrării vă aşteptăm în perioada 19.02.2015- 15.03.2015 la sediul proiectului: Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din Bucureşti, corp A, parter, cam. P04 sau corp C, etaj 3 Biblioteca domeniul electric, orele 8:30 – 15:30.
Tel: 021 402. 90. 80.; 021 402. 90. 69.
Vă aşteptăm!
Echipa proiectului