Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de interventie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Simpozionul „TINERII CERCETĂTORI – CREATIVITATE ŞI PROGRES ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, 20 ianuarie 2015, ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din București
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din București, organizează, în data de 20.01.2015, începând cu ora 10:00, Simpozionul „TINERII CERCETĂTORI – CREATIVITATE ŞI PROGRES ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, în cadrul proiectului Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Scopul evenimentului este de a promova domeniul cercetării-dezvoltării-inovării în rândul studenților, în vederea creșterii stimulării și dezvoltării unei cariere în acest sector. În sensul îndeplinirii acestui obiectiv, reprezentanților departamentelor de cercetare din cadrul celor două universități partenere, li se vor alătura reprezentanții unor institute naționale de cercetare  și ai unor companii care au departamente de cercetare.
Studenții sunt invitați să viziteze standurile de prezentare specifice domeniului lor de studiu, să interacționeze cu specialiștii în domeniu asupra rezultatelor și oportunităților oferite de cercetarea românească.
Simpozionul va demara cu o sesiune plenară în cadrul căreia vor avea intervenții reprezentanți ai Ministerului Educaționale Naționale, ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ai companiilor, ai federațiilor studențești etc.
Evenimentul va avea loc în sala E3.29, etajul 3, clădirea Bibliotecii Centrale - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti.
Pentru mai multe înformații privind Simpozionul „TINERII CERCETĂTORI – CREATIVITATE ŞI PROGRES ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”, puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro.