Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Conferința de închidere a proiectului
„Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”

Joi, 10 decembrie 2015, începând cu ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din București, împreună cu Universitatea din București, organizează conferința de închidere a proiectului Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea culturii informaționale pentru 452 de studenți, prin dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și acces la acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod critic și etic, a resurselor infodocumentare.

Proiectul a avut următoarele rezultate:
- 2 universităţi sprijinte;
- 8 programe de licenţă dezvoltate/adaptate, implementate conform CNCSIS;
- 452 de studenți participanți la unul dintre cele 2 cursuri facultative desfășurate prin proiect -   „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”;
- 452 studenți instruiți privind egalitatea de șanse și gen;
- 2 sesiuni de comunicări științifice;
- 26 de studenți premiați pentru cele mai bune lucrări elaborate și susținute în cadrul sesiunilor de comunicări științifice;
- o analiză, în vederea identificării utilității redefinirii programelor de studii de licență, prin introducerea disciplinelor „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”, în rândul disciplinelor opționale și corelarea cu nevoile pieței muncii;
- 25 cadre didactice participante la instruire – învățământ superior;
-  452 de portofolii electronice pentru grupul țintă - studenți;
- 2 acorduri de colaborare universități/companii/institute/centre de cercetare;
- un eveniment de tipul „Zilele tânărului cercetător”;
- 2 acorduri de parteneriat pentru „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale;
- 2 conferințe cu tema „dezvoltarea învățământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale”.

Conferința de închidere a proiectului va avea loc în sala E 3.1, etajul 3, clădirea Bibliotecii Centrale -  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti din Splaiului Independenței, nr. 313, sector 6.
 
Pentru informații suplimentare, dar și pentru confirmarea participării, echipa proiectului vă stă la dispoziție la adresa de e-mail: eduforcompetence@upb.ro și la numărul de telefon 021/402.90.81.


Descărcați fisierul PDF