Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Conferința cu tema „Specialist în știința informării și documentării – carieră de vârf în secolul XXI”
Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează joi, 05 noiembrie a.c., începând cu ora 09:30 conferința cu tema:
„Specialist în știința informării și documentării - carieră de vârf în secolul XXI”
eveniment ce va avea loc în Sala de lectură a Facultății de Litere, et. 1, corp B, str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, Bucureşti.
Evenimentul se va desfăşura în cadrul proiectului „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi are ca scop dezvoltarea învățământului superior, prin promovarea culturii antreprenoriale.
Studenților li se vor prezenta potențiale alternative de finanțare pentru începerea unei afaceri, importanța dezvoltării interesului lor pentru mediul antreprenorial, cu scopul de a susține participarea acestora la viața economică și educațională.
La eveniment, vor participa reprezentanţi ai mediului academic și economic, implicați în crearea și dezvoltarea culturii antreprenoriale, reprezentanţi ai instituțiilor cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi formării.
Pentru informaţii suplimentare echipa proiectului vă stă la dispoziţie la adresa de e-mail: eduforcompetence@upb.ro şi la numărul de telefon 021/311.68.35.

Descarcă PDF