Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Stadiul proiectuluiExtinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din București, desfășoară în perioada mai 2014 - octombrie 2015 proiectul Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea culturii informaționale pentru 260 de studenți, prin dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și acces la acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod critic și etic, a resurselor infodocumentare.
În vederea popularizării proiectului și a oportunităților oferite prin acesta, a fost realizată o pagină web http://www.eduforcompetence.upb.ro/, astfel încât persoanele interesate să fie informate în mod continuu cu privire la implementarea acestuia.
La nivelul Universității POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), va fi implementat cursul de „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală”, iar în acest scop au fost purtate discuţii la nivelul conducerii facultăţilor din UPB, pentru a fi identificate facultățile în cadrul cărora va fi susţinut acest curs. Pe baza aceluiaşi principiu, au fost stabilite şi facultăţile în cadrul cărora va fi implementat cel de-al doilea curs „Teoria şi practica editării” la nivelul partenerului- UB.
Ulterior, a demarat organizarea campaniei de informare a publicului țintă, prin desfășurarea a 4 sesiuni la nivelul următoarelor facultăți selectate din cadrul Universității POLITEHNICA din București: Facultatea de Energetică, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Transporturi. Totodată, s-a organizat o sesiune de informare a proiectului şi în clădirea Biblioteca Centrală din UPB.
În cadrul sesiunilor de informare, experții proiectului au prezentat studenților din anul I obiectivele principale asumate, grupul țintă vizat, activitățile, rezultatele așteptate și modalitatea de înscriere pentru participarea la cursul facultativ „Știința informării și documentării în cultura digitală”.
Studenții participanți la activitățile implementate prin proiect vor obține abilități și competențe în identificarea și utilizarea resurselor informaționale aflate în structurile infodocumentare ale universităților partenere prin mijloacele TIC, ce derivă din îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și bibliotecă în universitățile partenere.
Astfel, pe baza unei metodologii de selecție a grupului țintă, au fost selectați 130 de studenți pentru a participa la cursul facultativ „Știința informării și documentării în cultura digitală”, ce a demarat în date de 09.10 a.c..
Pentru mai multe înformații privind proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, vă rugăm să contactați echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail : eduforcompetence@upb.ro.