Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

ării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Conferința de lansare a proiectului „Extinderea oportunitătilor de dezvoltare a competentelor studentilor în activităti de informare si documentare – EduFor Competence!”
În data de 24.07.2014, începând cu ora 10:00, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, împreună cu Universitatea din Bucuresti, organizează conferinta de lansare a proiectului Extinderea oportunitătilor de dezvoltare a competentelor studentilor în activităti de informare si documentare – EduFor Competence!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunitătilor de învătare si dezvoltarea culturii informationale pentru 260 de studenti, prin dezvoltare curriculară universitară si îmbunătătirea serviciilor de documentare stiintifică si acces la acestea, în vederea asimilării de cunostinte si deprinderi în folosirea eficientă si eficace, în mod critic si etic, a resurselor infodocumentare.
Proiectul îsi propune următoarele rezultate:
 • 2 universităti sprijinite;
 • 7 programe de licentă dezvoltate/adaptate, implementate conform CNCSIS;
 • 260 de studenti participanti la unul din cele 2 cursuri facultative desfăsurate prin proiect -  „Stiinta informării si documentării în cultura digitală” sau „Teoria si practica editării”;
 • 260 studenti instruiti privind egalitatea de sanse si gen;
 • 2 sesiuni de comunicări stiintifice;
 • 26 de studenti premiati pentru cele mai bune lucrări elaborate si sustinute în cadrul sesiunilor de comunicări stiintifice;
 • o analiză, în vederea identificării utilitătii redefinirii programelor de studii de licentă, prin introducerea disciplinelor „Stiinta informării si documentării în cultura digitală” si „Teoria si practica editării”, în rândul disciplinelor optionale si corelarea cu nevoile pietei muncii;
 • 25 cadre didactice participante la instruire – învătământ superior;
 • 5 propuneri de dezvoltare curriculară/adaptare/îmbunătătire a programelor universitare, corelate cu nevoile pietei muncii;
 • 260 de portofolii electronice pentru grupul tintă - studenti;
 • 2 acorduri de colaborare universităti/companii/institute/centre de cercetare;
 • un eveniment de tipul „Zilele tânărului cercetător”;
 • 2 acorduri de parteneriat pentru „dezvoltarea învătământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale;
 • 2 conferinte cu tema „dezvoltarea învătământului superior prin promovarea culturii antreprenoriale”.
Studentii participanti la activitătile implementate prin proiect vor obtine abilităti si competente în identificarea si utilizarea resurselor informationale aflate în structurile infodocumentare ale universitătilor partenere prin mijloacele TIC, ce derivă din îmbunătătirea serviciilor de documentare stiintifică si bibliotecă în universitătile partenere.
Absolventii cursurilor facultative vor beneficia de subventii de 300 lei/lună/cursant, iar cele mai bune 26 lucrări sustinute în cadrul sesiunilor de comunicări stiintifice vor fi premiate cu 500 lei/lucrare.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în sala E 3.29, etajul 3 în clădirea Bibliotecii Centrale - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti din Splaiul Independentei nr. 313, sector 6 Bucuresti.
            Pentru mai multe informatii privind proiectulExtinderea oportunitătilor de dezvoltare a competentelor studentilor în activităti de informare si documentare – EduFor Competence!”, puteti contacta echipa proiectului la:
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Clădirea Biblioteca Centrală, parter, sălile P03 si P04
Splaiului Independentei, nr. 313,  sector 6, Bucuresti
Tel: 021/402.90.80
e-mail: eduforcompetence@upb.ro
www.eduforcompetence.upb.ro