Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat post-conferință de închidere a proiectului
Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea din București, a organziat conferința de închidere a proiectului „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, ce a avut loc joi, 10 decembrie 2015, în sala E 3.1, la Biblioteca Centrală a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior” și s-a derulai în perioada 14 mai 2014 -13 decembrie 2015.
Activitățile proiectului, începând cu managementul proiectului, realizarea achizițiilor din cadrul proiectului, monitorizarea progresului implementării acestuia, au fost dedicate direct nevoilor celor 452 de studenți din ciclul de studii de licență, prin introducerea cursurilor facultative „Știinta informării şi documentării în cultura digitală” (adresat studenților din anul I) şi „Teoria şi practica editării” (adresat studenților din anul II) și a celor 25 de cadre didactice, prin furnizarea unui program de formare specific dezvoltării curriculare/adaptării/îmbunătățirii programelor universitare.
La acest eveniment au participat experții din cadrul proiectului, studenţi, cadre didactice, reprezentaţi ai celor 2 universități partenere, însumând un număr de peste 130 persoane.
În deschiderea conferinței, managerul de proiect, doamna Cristina Albu a prezentat cele mai importante rezultatele ale proiectului, de o relevanță deosebită fiind dotarea cu elemente componente ale unui sistem RFID pentru biblioteci a Bibliotecii Centrale din Universității POLITEHNICA din București, ce oferă accesul studenților la serviciile de bibliotecă și cercetare documentară prin extinderea utilizării TIC.
Doamna lector universitar Neculina Vârgolici – Universitate din București a transmis publicului larg efectul pozitiv pe termen lung a grupului țintă, prin participarea la cele 2 cursuri facultative „Știința informării și documentării în cultura digitală” și „Teoria și practica editării”. Studenții vor putea selecta și utiliza eficient resursele informaționale, atât în procesul de învățare și cercetare, cât și în activitățile profesionale.
La rândul său, domnul prof.univ.dr. Anton Mihail, formator în cadrul proiectului, a expus beneficiile furnizării programului de formare pentru cele 25 de cadre didactice din ambele universități partenere. Prin frurnizarea acestui program s-a asigurat creșterea potențialului de îmbunătățire a programelor de licență și de masterat ce urmărește corelarea și dezvoltarea programelor universitare centrate pe nevoile pieței muncii.
În continuare, din partea Partenerului național 1, Universitatea din București a luat cuvântul domnul Cristian Ciortan, expert în cadrul proiectului, care a făcut referire la inovația proictului prin elaborarea de către cei 452 de studenți din grupul țintă a unor portofolii electronice ce reprezintă o recomandare pentru continuarea studiilor sau poate veni în sprijinul formulării cererilor pentru un loc de muncă.
În încheierea conferinței au avut intervenții 3 studenți din grupul țintă ce au transmis membrilor echipei, precum și participanților beneficiile obținute prin participarea la cele 2 cursuri facultative, la modulele de egalitate de șanse, precum și la sesiunile de comunicări științifice.
Prin implementarea și atingerea obiectivelor propuse, proiectul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!” va constitui un model de bune practici, fapt ce va asigura sustenabilitatea și continuarea activităților.

Descărcați fisierul PDF