Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de interventie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect : Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduForCompetence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat post-conferință „Specialist în știința informării și documentării - carieră de vârf în secolul XXI”

Joi, 05.11.2015, în Sala de lectură a Facultății de Litere, Universitatea București, a avut loc conferința cu tema „Specialist în știința informării și documentării - carieră de vârf în secolul XXI”, eveniment organizat în cadrul proiectului „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare şi documentare – EduForCompetence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai Universității din București, ai Universității POLITEHNICA din București, ai mediului economic, ai institutelor de cercetare, precum și studenți, însumând un număr de aproximativ 90 de persoane.
Scopul conferinței a fost cel de a promova cultura antreprenorială, fiind prezentate studenților atât exemple de bune practici din cadrul unor companii, cât și oportunitățile și provocările generate de cerințele pieței muncii în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de afaceri, produse inovative sau idei ce pot fi ulterior brevetate.
În deschiderea conferinței a luat cuvântul doamna prof. univ. dr. Doina Banciu, care a subliniat importanța noilor tehnologii informaționale și comunicaționale în educație. S-a demonstrat oportunitatea oferită de acestea, pentru a regândi modalitatea de furnizare a conținuturilor educaționale într-o manieră care, să îmbunătățească performanțele studenților fără costuri excesive pentru sistem.
Din partea conducerii Universității București a prezentat salutul de bun venit domnul prorector, prof.univ.dr. Romiță Iucu, care a pus accentul pe formarea studenților și pe rolul cercetării și inovării în activitatea educațională.
Doamna lect.univ.dr. Cristina Albu a prezentat proiectul privind „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare!”.
Din partea Bibliotecii Centrale Universitare din București a participat doamna conf. univ. dr. director general Mireille Rǎdoi, care a punctat evoluția profesiei de bibliotecar în contextul NTIC. Directorul general al companiei YMENS, Costin Matache a subliniat rolul ONG-urilor din perspectiva antreprenoriatului, punctând latura de utilitate a acestora. Inovația și antreprenoriatul a fost subiectul abordat de către domnul Florian Enea, reprezentantul Companiei Computas România. Acesta a făcut legătura dintre inovație și documentare, din punctul de vedere al unui aplicant la obținerea unui proiect de cercetare.
Domnul Ion Vaciu, director Comunicații Mobile, a demonstrat importanța antreprenoriatului românesc prin prezentarea propriei afaceri, și anume editarea unei reviste (singura revistă din domeniul comunicațiilor) sau crearea și întreținerea anumitor site-uri.
Partea a II-a conferinței a fost dedicată discuțiilor libere dintre participanți și studenți, în care s-a dorit a se crește atractivitatea și motivația pentru dezvoltarea unei cariere de succes în cercetare.

Descarcă PDF