Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat de presa post conferința  „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI”
26.06.2015
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Vineri, 19.06.2015, în Sala Senatului a Universității POLITEHNICA din Bucureşti, clădirea Rectorat din Splaiului Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, etaj 2, a avut loc conferința cu tema „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI”, eveniment organizat în cadrul proiectului Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Universității POLITEHNICA din București, ai Universității din București, ai mediului academic și economic, promotori ai culturii antreprenoriale, reprezentanţi ai asociaţiilor de studenţi, însumând un număr de aprox. 80 de persoane.
Scopul evenimentului a fost de a promova cultura antreprenorială în contextul dezvoltării învățământului superior la nivelul facultăților de profil din cadrul celor două universități partenere.
Tinerii care iau în considerare dezvoltarea profesională prin antreprenoriat au nevoie de educație continuă în domeniu, realizată prin cursuri specifice, dar și prin expunerea la povești de succes și la practica antreprenorială, inclusiv în mediul universitar.
În deschiderea conferinței a luat cuvântul domnul prof.univ.dr.ing. Anton Hadăr,  care a transmis publicului că Universitatea POLITEHNICA din București susține creșterea economică prin crearea unui mediu cultural propice antreprenoriatului prin programe, cursuri, competiții, relații cu investitori și oameni de afaceri.
Managerul proiectului, doamna Cristina Nicoleta Albu, a prezentat oportunitățile de dezvoltare profesională oferite în cadrul proiectul „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare- EduFor Competence!“.
Domnul prof.univ.dr.ing. Radu Stanciu, Directorul Departamentului Inginerie Economică al Facultății de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor din cadrul Universității POLITEHNICA din București a pus accent pe pregătirea inginerească și managerială, bazată pe creativitate și practică, ce oferă  studenților șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă, inclusiv în zona antreprenorială, domeniu ce cunoaște o dezvoltare continuă în ultimii ani.
Din apartea Partenerului naţional 1 – Universitatea din Bucureşti, a luat cuvântul dnul Cristian Ciortan, expert încadrul proiectului, care a prezentat stadiul de realizare al portofoliilor electonice destinate grupului ţintă al proiectului, portofolii care reprezintă un punct de plecare în relaţia universitate – mediu de afaceri, student-viitor antreprenor.
Sesiunea plenară a continuat cu expunerile reprezentanților mai multor companii care promovează cultura antreprenorială. Astfel, dnul. Alexandru Căbuz - Research for Industry, în prezentarea Antreprenoriatul în universităţi, a evidenţiat aspectele dezvoltate printr-un program de cooperare elveţiano-român pentru realizarea unui birou de transfer tehnologic virtual.
Evenimentul a continuat cu prezentarea dnei. Alexandra Savecu - Patronatul Tinerilor Întreprinzători, care a enumerat principalele preocupări ale organizaţiei în sprijinirea tinerilor întreprinzători , prin dezvoltarea de proiecte. Aceste aspecte au fost întregite de către dna. Monica Frone, reprezentant al Ministerului Energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Mediului de afaceri. Astfel, au fost prezentate principalele programe pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu finanţare de la bugetul de stat şi din surse externe, tipuri de programe care se promoveză prin Biroul Romania Hub.
Preocupările în promovarea culturii antreprenoriale au fost evidenţiate şi de alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, dnul. Adrian Bîzgan - Director general în cadrul GNOSIS EVOMED şi dnul. Horia Roman, Directorul Programe 4Net, care au împărtăşit din experienţa proprie în crearea şi dezvoltarea unei afaceri de succes şi au încurajat antreprenoriatul, ca alegere valoroasă și respectată în carieră în rândul studenților.
Partea a doua a conferinței a fost dedicată discuțiilor libere în care studenții participanți și-au expus opiniile și au pus întrebări cu privire la educația și cultura antreprenorială, ca factori facilitatori specifici dezvoltării unui mediu antreprenorial.
Pentru mai multe înformații privind conferința cu tema „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI”, puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro.

Descărcați fișierul PDF