Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de interventie: 1.2 „Calitate în învățământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Stadiul proiectului „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din București, desfășoară în perioada mai 2014 - noiembrie 2015 proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea culturii informaționale pentru 260 de studenți, prin dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și acces la acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod critic și etic, a resurselor infodocumentare.
La nivelul Universității POLITEHNICA din Bucureşti, în perioada 09.09.2014-16.01.2015, s-a desfășurat cursul „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală”, la care au participat 129 de studenți, anul I, licență.
La nivelul partenerului, Universitatea din București, cursul „Teoria şi practica editării” a demarat la data de 25.02.2015 și s-a încheiat la data de 29.05.2015. La acesta au participat 131 de studenți anul II, licență (100 studenți înscriși la cursurile Universității din București și 31 studenți înscriși la cursurile Universității POLITEHNICA din București).
În completarea celor 2 cursuri facultative, s-au desfășurat module de instruire privind egalitatea de șanse, gen și nediscriminare.
În scopul stimulării unei cariere în cercetare a studenților din grupul țintă, la finalul ambelor cursuri au fost organizate sesiuni de comunicări științifice în cadrul cărora au fost premiați 26 studenți având cele mai bune rezultate.
De asemenea, în vederea dezvoltării și stimulării unei cariere în cercetare a studenților din cele 2 universități au fost încheiate 2 acorduri de colaborare, dintre care unul cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și unul cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică și a fost organizat simpozionul „Tinerii Cercetători- Creativitate și Progres în Societatea Cunoașterii”. Scopul evenimentului a fost de a promova domeniul cercetării-dezvoltării-inovării în rândul studenților, prin prezentarea activității institutelor/centrelor de cercetare/companii care au fost prezente.
Au fost create 129 de portofolii electronice pentru studenții din grupul țintă al proiectului, ce vin în sprijinul dezvoltării personale și profesionale continue, evidențiind competențele și asigurând realizarea proceselor de evaluare a performanțelor studenților.
Organizarea conferinței cu tema „Inginer Antreprenor - O Nouă Provocare Pentru Studenți” a avut ca scop promovarea culturii antreprenoriale în contextul dezvoltării învățământului superior la nivelul facultăților de profil din cadrul celor două universități partenere. În cadrul evenimentului, studenților li s-au prezentat atât exemple de bune practici din cadrul unor companii, cât și oportunitățile și provocările generate de cerințele pieței muncii în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de afaceri, produse inovative sau idei ce pot fi ulterior brevetate.
În vederea creșterii potențialului de îmbunătățire a programelor de licență și de masterat la nivelul Universității POLITEHNICA din București și a Universității din București, a fost demarat un program de formare adresat unui număr de 25 de cadre didactice, ce urmărește corelarea și dezvoltarea programelor universitare centrate pe nevoile pieței muncii.
În noul an universitar 2015-2016, la data de 09.10.2015, la nivelul Universității POLITEHNICA din București a demarat cursul facultativ „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” (117 studenți, anul I, licență), iar la nivelul Universității din București, a demarat cursul facultativ „Teoria şi practica editării” (75 studenți, anul II, licență).
În vederea promovării proiectului și a oportunităților oferite prin acesta, site-ul proiectului http://www.eduforcompetence.upb.ro/, este în permanență actualizat, astfel încât persoanele interesate să fie informate în mod continuu cu privire la implementarea acestuia.
Pentru mai multe înformații privind proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, vă rugăm să contactați echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro.

Descarcă PDF