Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat de presă referitor la stadiul proiectului
 
 22 Aprilie 2015
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Stadiul proiectuluiExtinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din București, desfășoară în perioada mai 2014 - noiembrie 2015 proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea oportunităților de învățare și dezvoltarea culturii informaționale pentru 260 de studenți, prin dezvoltare curriculară universitară și îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și acces la acestea, în vederea asimilării de cunoștințe și deprinderi în folosirea eficientă și eficace, în mod critic și etic, a resurselor infodocumentare.
La nivelul Universității POLITEHNICA din Bucureşti, în perioada 09.09.2014-16.01.2015, s-a desfășurat cursul „Ştiinţa informării şi documentării în cultura digitală” , la care au participat 129 de studenți, anul I, licență. Cursul s-a finalizat printr-un modul de instruire privind egalitatea de șanse și gen.
În scopul stimulării unei cariere în cercetare a studenților din grupul țintă, a fost organizată o sesiune de comunicări științifice în cadrul căruia au fost premiați 13 studenți având cele mai bune rezultate.
La nivelul partenerului, Universitatea din București, cursul „Teoria şi practica editării” a demarat la data de 25.02.2015 și este în desfășurare. În vederea participării studenților la curs, au fost organizate sesiuni de informare și selecție a studenților în Universitatea București - UB și Universitatea POLITEHNICA din București - UPB de unde, conform metodologiei de selecție elaborate în cadrul proiectului, au fost selectați 100 de studenți (UB), respectiv 31 de studenți (UPB), anul II, licență.
De asemenea, în vederea dezvoltării și stimulării unei cariere în cercetare a studenților din cele 2 universități au fost încheiate 2 acorduri de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică și a fost organizat simpozionul „Tinerii Cercetători- Creativitate și Progres în Societatea Cunoașterii”. Scopul evenimentului a fost de a promova domeniul cercetării-dezvoltării-inovării în rândul studenților, prin prezentarea activității institutelor/centrelor de cercetare/companii care au fost prezente.
Au fost create 129 de portofolii electronice pentru studenții din grupul țintă al proiectului, ce vin în sprijinul dezvoltării personale și profesionale continue, evidențiind competențele și asigurând realizarea proceselor de evaluare a performanțelor studenților.
În vederea promovării proiectului și a oportunităților oferite prin acesta, site-ul proiectului http://www.eduforcompetence.upb.ro/, este în permanență actualizat, astfel încât persoanele interesate să fie informate în mod continuu cu privire la implementarea acestuia.
Pentru mai multe înformații privind proiectul „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, vă rugăm să contactați echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail : eduforcompetence@upb.ro.

Descarcă versiunea PDF