Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Proiect cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193
A4. Dezvoltarea de curriculum, prin introducerea în cadrul programelor universitare de licenţă a cursurilor facultative de Știinta informării şi documentării în cultura digitală” şi „Teoria şi practica editării”

Comunicat de presă referitor la sesiunea de comunicări științifice „CULTURA INFORMAŢIONALĂ, PILON ȊN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE”
24 martie 2015

Joi, 19.03.2015, în sala E 3.29 din Biblioteca Centrală a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, a avut loc Sesiunea de comunicări ştiinţifice „CULTURA INFORMAŢIONALĂ, PILON ȊN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE”, eveniment organizat în cadrul proiectului „Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
La acest eveniment au participat studenţii din grupul ţintă care au absolvit cursul facultativ „Știinţa informării şi documentării ȋn cultura digitală” ȋn semestrul I, 2014-2015.

Scopul Sesiunii de comunicări științifice a fost cel de a stimula capacitatea studenților de a dezvolta o temă dată, de a se ȋncadra ȋn cerinţele impuse de tratare a conţinutului, a formatului lucrării, a bibliografiei selective, etc. şi de a utiliza eficient şi eficace resursele informaţionale despre care au luat cunoştinţă ȋn timpul cursului.

În deschiderea sesiunii a luat cuvântul doamna Cristina Albu, managerul proiectului, care a informat studenţii asupra scopului organizării acestui eveniment, precum şi asupra stadiului de progres al proiectului. De asemenea, studenţii au fost invitaţi să participe şi ȋn continuare la activităţile proiectului ȋmpreună cu colegii din grupul ţintă implicat în acțiunile ce se desfășoara la nivelul Partenerului național 1 - Universitatea din Bucureşti.

Sesiunea de comunicări științifice a continuat cu prezentarea lucrărilor, în format Power Point, de către studenții declarați admiși în etapa preliminară de evaluare. Conform procesului verbal întocmit de către comisia de evaluare au susținut lucrări 13 studenți din 15, declarați admiși în etapa preliminară. Tematica aleasă pentru a fi dezvoltată a evidenţiat cuprinsul cursului „Stiinţa informării şi documentării ȋn cultura digitală” şi a generat discuţii constructive pe temele propuse. Astfel, studenţii au tratat subiecte precum: „Biblioteca- structură specializată de informare şi documentare”, „Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare: tipologie, surse de informare tradiţionale; surse de informare electronice”, „Resurse informaţionale electronice: sisteme de regăsire a informaţiei în era digitală”, „Accesul deschis la informaţia ştiinţifică” etc. Temele cu cel mai mare impact asupra celor prezenți la sesiune au fost cele care au abordat domeniul „Social media”; „Platforme educaţionale” și „Etica utilizării informaţiei: proprietatea intelectuală”.

După susținerea lucrărilor, comisia a evaluat lucrările în ansamblu și a stabilit clasamentul final. Astfel, cele mai bune vor fi premiate cu cate 500 Lei fiecare.

Pentru mai multe înformații privind Sesiunea de comunicări „Cultura informaţională, pilon ȋn educaţie şi cercetare”, puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro

Descărcați versiunea pdf