Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

,,Educatie prin cunoastere, competente prin educatie''

Axa prioritară: 1.Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlu proiect: Extinderea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor studenţilor în activităţi de informare şi documentare – EduFor Competence!
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/142193

Comunicat de presă referitor la Conferința cu tema  „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI”

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din București, organizează în data de 19.06.2015, începând cu ora 09:30, Conferința cu tema „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI”, în cadrul proiectului „Extinderea oportunităților de dezvoltare a competențelor studenților în activități de informare și documentare – EduFor Competence!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Scopul evenimentului este de a promova cultura antreprenorială în contextul dezvoltării învățământului superior la nivelul facultăților de profil din cadrul celor două universități partenere. Studenților li se vor prezenta atât exemple de bune practici din cadrul unor companii, cât și oportunitățile și provocările generate de cerințele pieței muncii în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de afaceri, produse inovative sau idei ce pot fi ulterior brevetate.
Conferința va demara cu o sesiune plenară în cadrul căreia vor avea loc expuneri ale reprezentanților companiilor, cu scopul de a stimula interesul studenților în inițierea afacerilor, în cunoașterea instrumentelor pentru conducerea cu succes a propriei companii, dezvoltarea de produse inovative și punerea lor în practică.  Apoi, vor avea loc discuții libere cu toți participanții pe temele de interes. Evenimentul va avea loc în Sala Senatului a Universității POLITEHNICA din Bucureşti, clădirea Rectorat din Splaiului Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, etaj 2. La eveniment, sunt invitaţi să participe reprezentanţi  ai mediului academic și economic, promotori ai culturii antreprenoriale, reprezentanţi ai asociaţiilor de studenţi și ai instituţiilor centrale şi locale, cu responsabilităţi în domeniul educaţiei şi formării.
Pentru mai multe înformații privind Conferința cu tema  „INGINER ANTREPRENOR - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU STUDENȚI” puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021/402.90.80 sau la adresa de e-mail eduforcompetence@upb.ro.